Gość


Nasza oferta

Aktualności


Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian
piątek, 28 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach 26-27 kwietnia 2017r. w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej odbyła Konferencja programowa w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i Politechnikę Gdańską. Podczas konferencji podjęto dyskusję nad systemem akademickim w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni, a także próbę określenia roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym również współpracy czy integracji z uniwersytetami. Wystąpienie programowe wygłosił dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W konferencji wzięli udział: Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch oraz Dziekan WNS GSW Milenium, dr Anna Koncińska.

Orły Przedsiębiorczości przyznane
czwartek, 27 kwietnia 2017, Anna Romanowska

Orły Przedsiębiorczości przyznane

W dniu 11 kwietnia br., kapituła - dziewiątego już - konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2015-2017” podsumowała swoją pracę, i tym samym zdecydowała o przyznaniu 23 firmom z terenu powiatu prestiżowych nagród w 8 kategoriach konkursowych. 

Należy zaznaczyć, że kapitułę konkursu tworzą osoby, które znają realia gospodarki w regionie oraz posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające właściwą i obiektywną ocenę uczestników konkursu. 

Aktualnie w jej skład wchodzi 16 osób, wśród których są przedstawiciele organizatorów, lokalnych instytucji okołobiznesowych, wiodących banków oraz laureaci konkursu – zdobywcy prestiżowego tytułu „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, przyznawanego za trzykrotne uzyskanie tytułu Orła Przedsiębiorczości w trzech różnych kategoriach. Warto nadmienić, że członkiem kapituły jest też mgr Krzysztof Gawrecki, Kanclerz GSW Milenium, który jest laureatem Złotego Orła Przedsiębiorczości.

Nad pracą kapituły czuwają patroni honorowi konkursu – Starosta Gnieźnieński i Starszy Cechu. Sponsorem generalnym konkursu jest PKO Bank Polski. 

Nagroda Orzeł Przedsiębiorczości przyznawana jest dla najlepszych przedsiębiorstw w swoich branżach i ma na celu docenić oraz wyróżnić te podmioty, które mogą być inspiracją dla innych. To synonim sukcesu, dający pozytywny potencjał wizerunkowy, który w naturalny sposób ułatwia działania firmy w zakresie pozyskiwania klientów. 

O tym jaka nagroda została przyznana poszczególnym firmom w tegorocznej edycji konkursu laureaci dowiedzą się podczas uroczystej gali w dniu 20 maja 2017 roku o godz. 18.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, przy ul. Kostrzewskiego 3.

 

 

Dyżury doradcy zawodowego
poniedziałek, 24 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego:

- dnia 05.05.17 w godzinach 16:00-17:15
- dnia 20.05.17 w godzinach 17:30-18:30
- dnia 03.06.17 w godzinach 18:30-19:30
- dnia 02.07.17 w godzinach 16:30-17:30.

Zajęcia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
sobota, 22 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 22.04.2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie w ramach ćwiczeń audytoryjnych z „Organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego” zostały przeprowadzone zajęcia terenowe dla studentów Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu na kierunku: pedagogika (III rok studiów) o specjalności: Resocjalizacja  i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej
czwartek, 20 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

 W dniach 19-20 kwietnia 2017r. odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej, zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Głównymi organizatorkami były profesor zw. Iwona Chrzanowska, profesor UAM - Beata Jachimczak. W konferencji wzięli udział znakomici pedagodzy specjalni m.in. prof. dr. hab. Andrzej Twardowski, który wystąpił z referatem  pt. "Disability studies jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do niepełnosprawności".

Kolejna publikacja naszego wykładowcy dr Petera Odrakiewicza
czwartek, 20 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

Miło nam jest poinformować, że w marcu 2017 roku został opublikowany artykuł naukowy w Global Management Journal, "Reward Management in Small and Medium Enterprises on The Basis of Alfa I Omega, Głogów, Poland", którego autorami są PETER ODRAKIEWICZ, Professor, PhD Poland-Gniezno College Milenium Global Partnership Management Institute, MAGDALENA SZULC Poland-Gniezno College Milenium,  DAVID ODRAKIEWICZ Poland-Gniezno College Milenium Global Partnership Management Institute, MICHAEL GAYLORD Global Partnership Management Institute POLAND.

Publikacja okładka_spis

Funkcjonowanie Uczelni w okresie świątecznym
czwartek, 13 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

Funkcjonowanie Uczelni w okresie świątecznym

Życzenia Wielkanocne
czwartek, 13 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

Oferty pracy dla studentów
środa, 12 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

Zespół HR firmy Hilding Anders Polska w Murowanej Goślinie aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko Pracownika Produkcji/Operatora Maszyn oraz na stanowisko Magazyniera. W załączniku przesyłam pełną ofertę oraz linki do konkretnych ofert: 

 

XV Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy, Rawicz 2017
wtorek, 11 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 11.04.2017. w Gimnazjum im. Adama Olbrahta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie odbyły się XV Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy, Rawicz 2017.

Na zaproszenie Gminy Rawicz oraz Gimnazjum w Sierakowie mieliśmy  okazję zaprezentować ofertę edukacyjną naszej Uczelni. 

Galeria

 

Partnerzy uczelni