Gość


Nasza oferta

Aktualności


IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”
poniedziałek, 10 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach 6-7 kwiecień 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaj Kopernika w Toruniu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”. Podczas konferencji były podjęte dyskusje w gronie naukowców i praktyków, zajmujących się profilaktyką i pracą resocjalizacyjną w warunkach instytucjonalnych jak i w środowisku otwartym, nawiązujące do zagadnień marginalizacji i inkluzji społecznej jako ważnego zagadnienia powiązanego ze społeczną readaptacją. W konferencji wzięli udział wykładowcy GSW Milenium: mgr Sylwia Jabłońska, mgr Anna Hedrych-Stanisławska, dr Anna Knocińska mająca wystąpienie nt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w systemie oświaty. Możliwości versus ograniczenia” podczas sekcji: Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji oraz dr Przemysław Frąckowiak prowadzący panel: Resocjalizacja jako przestrzeń ryzyka zorganizowany we współpracy z Pracownią Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej.

Galeria

program debaty

program konferencji

Lustracja obszaru terytorialnego w Gnieźnie
sobota, 8 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 8 kwietnia 2017r. grupa ćwiczeniowa III roku studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności Resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku realizując przedmiot Warsztat metodyczny streetworkera, pod kierunkiem pani mgr Renaty Dobrzyńskiej, przeprowadziła zajęcia w terenie, prowadząc lustrację obszaru terytorialnego miasta Gniezna w zakresie rozpoznania potrzeb mieszkańców Starego Miasta odnośnie oferty sportowo-rekreacyjnej i miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci. Tym samym studenci mogli zweryfikować zdobytą podczas zajęć wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu. 

 

Targi Edukacyjne w Żninie
czwartek, 6 kwietnia 2017, Anna Romanowska

Dnia 6 kwietnia br. w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Na zaproszenie Starosty żnińskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie mieliśmy okazję zaprezentować ofertę edukacyjną GSW Milenium. 

Podziękowanie

Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy
środa, 5 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W wydawnictwie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) opublikowano wyniki naukowych badań prowadzonych w 2015-2016 r. w ramach międzynarodowego Programu im. Lane’a Kirklanda na temat: „Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy”. Autorzy: dr Mykola Orlykovskyi, dr hab. Ludwik Wicki, prof. nadzw. ISBN 978-83-7583-729-2. Serdecznie dziękuję za możliwość wydruku i pozytywne recenzje Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie dr hab. Jarosławowi Gołębiewskiemu – profesorowi nadzw. SGGW i dr hab. Lesyi  Zaburannej - profesorowi nadzw. Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy.

Galeria

Funkcjonowanie kwestury w dniu 4-04-2017
wtorek, 4 kwietnia 2017, Anna Romanowska

Informujemy, że dnia 4 kwietnia  br. kwestura  czynna od 8:00-15:30.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Pierwsza wewnętrzna konferencja WZ GSW Milenium i Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
poniedziałek, 3 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

01.04.2017 r. odbyła się Pierwsza wewnętrzna konferencja Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium i Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat: „Historyczne paradygmaty, stan dzisiejszy i problemy rozwoju nauki o zarządzaniu i pedagogice w Polsce (teoretyczne i praktyczne aspekty)”.

Celem konferencji była integracja środowiska seniorów i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu pedagogiki i zarządzania. Stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy seniorami, którzy zdobywali wiedzę w trakcie całego życia i kariery zawodowej a studentami GSW „Milenium” czerpiącymi wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zajęć prowadzonych na uczelni oraz w drodze własnych poszukiwań.

Gala Głosu Wągrowieckiego
poniedziałek, 3 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 02.04.2017 r. Dziekan WZ w Wągrowcu dr Mikołaj Orlikowski na zaproszenie Redaktora Naczelnego Jerzego Mianowskiego wziął udział w Gali Głosu Wągrowieckiego. Wszyscy uhonorowani laureaci wraz z serdecznymi gratulacjami od władz uczelni Milenium otrzymali prezenty oraz kwiaty. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i jeszcze raz gratulujemy! (Opublikowano przez dr Mikołaj Orlikowski).

Źródło zdjęć: własne i portalwrc.

Galeria

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja
poniedziałek, 3 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach 2-4 kwietnia 2017r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Przyjechali na nią naukowcy z całego kraju nie tylko ze względu na interdyscyplinarną problematykę o charakterze filozoficznym, politologicznym, kulturoznawczym, psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym, ale także z uwagi na jubileusz tej Uczelni, która obchodzi swoje 20-lecie. Konferencja została objęta patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Kurs doskonalący
niedziela, 2 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

Kurs doskonalący z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Bądź jak żyrafa. Podziel się książką. Wielka zbiórka książek dla podopiecznych Stowarzyszenia "Uśmiech Nadziei".
piątek, 31 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

Partnerzy uczelni