Gość


Nasza oferta

Aktualności


Spotkanie w ramach projektu badawczego DESIrE
piątek, 23 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu wczorajszym, tj. 22.03.2018 roku wykładowcy oraz studenci GSW Milenium wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Miasta Gniezna - Panią Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Agnieszką Horoszczak. Spotkanie związane było z międzynarodowym projektem badawczym, który realizujemy wraz z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, ukazującym problematykę handlu ludźmi i rozmiary prostytucji w Polsce w perspektywach interdyscyplinarnych.
Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Tomaszowi Budaszowi za wsparcie projektu oraz Pani Agnieszce Horoszczak za pomoc w badaniach i dołączenie do naszego zespołu jako eksperta. Mamy nadzieję, że wyniki badań przysłużą się profilaktyce społecznej w naszym mieście.


Jednego dnia dwa wykłade otwarte WZ GSW MILENIUM
środa, 21 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W środę 21 marca 2018 r. Wydział Zamiejscowy GSW Milenium w Wągrowcu zorganizował wykłady otwarte dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży i Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. Wykład na temat: „Znaczenie globalizacji, jako wielowymiarowego ekonomiczno-menedżerskiego zjawiska społecznego. Siła sieci społecznych” - wygłosił dr Peter Odrakiewicz, praktyk, nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Przed wykładem dziekan WZ GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przedstawił uczniom informacje o uczelni oraz ofertę studiów, a po zakończeniu - udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez przyszłych studentów. Bardzo dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: Pani Lucynie Sworowskiej i Pani Katarzynie Kulczyńskiej-Śródzie oraz Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie - Panu Robertowi Kornobisowi - za możliwość wygłoszenia wykładów.

Galeria

Spektakl Tomasza Kujawskiego
środa, 21 marca 2018, Paweł Spachacz
Świąteczna akcja "Podaruj batonik"
środa, 21 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

 

 

 

Wykład otwarty w Rogoźnie
poniedziałek, 19 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W poniedziałek 19 marca 2018 r. dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - przeprowadził kolejny wykład otwarty dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.  Przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i możliwość wygłoszenia wykładu - dyrekcji Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz Pani mgr Romanie Węgrzak i Pani mgr Marii Sierzchule.

Galeria

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej na WZ GSW Milenium w Wągrowcu
sobota, 17 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu 17 marca 2018 r. na Wydziale Zamiejscowym GSW Milenium w Wągrowcuodbył się 8-godzinny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Kurs został zorganizowany przez Koło Naukowe Baby Start WZ GSW Milenium w Wągrowcu.  Kurs prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny, z wieloletnim stażem - Pan Dariusz Gapiński z Dar-Med. W kursie wzięli udział: Pan Dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu - dr Mykola Orlykovskyi, wykładowca GSW Milenium - Pani mgr Anna Orlykovska, członkowie kół naukowych i samorządu studenckiego oraz studenci GSW Milenium. Podczas kursu prowadzący przekazał wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym dotyczącą: utraty przytomności, omdlenia, cukrzycy, udaru, zawału, ran, a także odciętych kończyn i odmrożenia. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne na tzw. fantomach, w trakcie których każdy uczestnik miał okazję przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie defibratora oraz zakładanie opatrunków. Kurs zakończył się egzaminem i wręczeniem certyfikatów, które są ważne trzy lata. Studenci byli zachwyceni kursem i zdobytą wiedzą praktyczną.

Galeria

Konferencja: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”
poniedziałek, 12 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniach 1-2 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Miasta Historyczne 3.0. Konferencja: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”, została zorganizowana pod patronatem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).  Wykładowca GSW Milenium dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt  uczestniczył w ww. konferencji oraz wziął udział w panelu MIASTO 24 GODZINY.

program konferencji

podziękowanie

Wykład otwarty WZ GSW Milenium w Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu
poniedziałek, 12 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

W poniedziałek 12 marca 2018 r. około 120 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu wysłuchało wykładu otwartego, który wygłosił dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Zarządzanie czasem wolnym”.
Tradycyjnie, przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przeprowadził rozmowę z uczniami zespołu szkół, w trakcie której przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu - Panu dyrektorowi Jarosławowi Berendtowi, Panu wicedyrektorowi ds. dydaktycznych Zbigniewowi Smolińskiemu oraz Pani wicedyrektor ds. wychowawczych Agnieszce Nowak - za możliwość wygłoszenia wykładu.

Galeria

Wolontariat studencki
piątek, 9 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

Informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy GSW Milenium a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, jest możliwość zgłaszania chęci uczestnictwa studentów naszej uczelni na wolontariat studencki w tej placówce. W jego ramach zaplanowano prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, gdyż jest to doskonała szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy!
Osoba koordynująca projekt:
Anna Sołtys-Stawowa;  anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl

Dzień Kobiet
czwartek, 8 marca 2018, Natalia Jędrzejczak

Partnerzy uczelni