Gość


Nasza oferta

Aktualności


Bullying w interakcjach szkolnych - (Nie)zauważeni, pomijani, wykluczani czyli o perspektywie wystąpienia i doświadczania przemocy w szkole słów kilka.
wtorek, 7 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

Miło nam poinformować, że w publikacji "Bezpieczna i przyjazna szkoła" pod redakcją Przemysława Ziółkowskiego ukazał się kolejny artykuł dr Anety Kokot na temat: Bullying w interakcjach szkolnych - (Nie)zauważeni, pomijani, wykluczani czyli o perspektywie wystąpienia i doświadczania przemocy w szkole słów kilka. Poruszona w publikacji tematyka odzwierciedla i przybliża jeden z trudniejszych problemów współczesnej szkoły jakim jest przemoc i antagonistyczne interakcje pomiędzy dziećmi. Niewątpliwie walorem tej publikacji jest pragmatyzm i szerokie grono odbiorców. Oprócz pracowników naukowych, pozostałe środowiska społeczne jak np. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi mogą wykorzystać zawarte w nim materiały do codziennej pracy z dziećmi zarówno w formie warsztatowej jak i w systemie klasowo-lekcyjnym (dr Aneta Kokot).

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Dialog na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy
piątek, 3 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 02.03.2017r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Dialog na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy”, której organizatorem było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Konferencja była skierowana do osób prowadzących własną firmę, reprezentujących środowisko oświaty i szkolnictwa wyższego, zainteresowanych dyskusją na temat pożądanych kierunków rozwoju kształcenia zawodowego na terenie powiatu gnieźnieńskiego czy pracujących w instytucji otoczenia biznesu. W konferencji wzięli udział: dr Iwona Gawrecka – Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych i Dyrektor Zespołu Szkół Milenium oraz mgr Krzysztof Gawrecki – Kanclerz GSW Milenium.

foto. (http://informacjelokalne.pl/samorzad/item/5630-„chcemy,-żeby-szkolnictwo-zawodowe-zyskało-odpowiednią-rangę)

XXII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP
czwartek, 2 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach 1-2 marca 2017r. w Warszawie odbyło się XXII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Podczas obrad podjęto m.in. dyskusję nt. projektów Ustawy 2.0. W zgromadzeniu udział wzięli: Rektor GSW Milenium oraz Pełnomocnik Prezydium KRZaSP ds. Kontaktów Zewnętrznych – dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz nauczyciel akademicki dr Piotr Rzepczyński - Skarbnik KRZaSP.

Program     galeria

Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0
środa, 1 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 01.03.2017 r. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0 przygotowana przez trzy zespoły ekspertów wyłonione w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie było okazją do zapoznania się z proponowanymi trzema wersjami założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i poddania ich wstępnej weryfikacji. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Naszą uczelnię reprezentowali: Rektor, dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz Dziekan WNS, dr Anna Knocińska.

Zapraszamy do galerii.

 

II Powiatowe Targi Edukacyjno-Zawodowe w Strzałkowie
środa, 1 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w II Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych w Strzałkowie. Celem targów było przedstawienie oferty edukacyjnej uczniom z klas maturalnych. GSW Milenium cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Galeria

Nowy projekt dla społeczności lokalnej 60+
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

GSW Milenium oraz Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo zainicjowały nowy projekt dla społeczności lokalnej 60+: "Diagnoza potrzeb osób starszych w gminie Czerniejewo - w kierunku aktywizacji seniorów i optymalizacji jakości ich życia".

Nasi wykładowcy: dr D. Krysztofiak, dr R. Skrobacki, dr A. Knocinska oraz dr H. Paluch zrealizują projekt rozwojowy dla Gminnej Rady Seniorów z Czerniejewa, który zakończy się publikacją naukowo-empiryczną wraz z konferencją w październiku 2017 r.

(dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium)

Galeria

Bezpłatne szkolenie - Młodzi na rynku pracy
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Jesteś osobą w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia oraz nieaktywną na rynku pracy (nie pracujesz, nie studiujesz dziennie, nie szkolisz się) to jest projekt skierowany do Ciebie!

Zapoznaj się z ofertą tutaj.

Publikacja artykułu “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej”
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt opublikował 26 lutego 2017 r. artykuł pt. “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej
Publikacja jest częścią większego projektu, który Profesor ukończył. Pod redakcją Profesora przygotowano i opublikowano tematyczny numer czasopisma naukowego “Turystyka Kulturowa” (1 / 2017) pt. “Problemy zarządzania w turystyce kulturowej”.
Numer obejmuje kilkanaście tekstów, których autorami są wiodący polscy badacze tej dziedziny. 
Link do całości publikacji online:
(prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt)

Kolejny artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”
poniedziałek, 27 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

W publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi” pod red. Moniki Korolewskiej i Zofii Springer ukazał się artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”, którego autorem jest wykładowca GSW Milenium, mgr Daniel Budzeń. W artykule tym została zaprezentowana autorska koncepcja wskaźnika przeciętnej zapadalności długu lokalnego tak, aby wskaźnik ten mógł posłużyć jako praktyczny element procesu zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Konstrukcja wskaźnika uwzględnia m.in. różnice występujące pomiędzy długiem Skarbu Państwa, a długiem lokalnym w zakresie tytułów dłużnych wpływających na poziom zadłużenia sektora samorządowego. Ponadto w artykule została podjęta próba systematyki celów i zagrożeń związanych z procesem zarządzania długiem lokalnym (mgr Daniel Budzeń).

O wrzesińskiej straży miejskiej w książce
poniedziałek, 27 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Publikacja naukowa „Była taka interwencja ...”, pod. red. Zbigniewa Dziemianko oraz Mirosława Stróżyńskiego, która została wydana w Poznaniu nakładem Wyższej Szkoły Handlu i Usług, porusza rozważania, dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym. Stanowi ona także swoisty głos w dyskusji nad problematyką działalności straży miejskich i gminnych województwa wielkopolskiego. W tej zbiorowej monografii znalazły się dwie obszerne prace naukowe autorstwa st. specjalisty Anny Hedrych-Stanisławskiej (wykładowcy GSW Milenium, członka Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej), tj. „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na przykładzie Straży Miejskiej we Wrześni” oraz „Obsługa strefy płatnego parkowania przez Straż Miejską we Wrześni we współpracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

Partnerzy uczelni