Kursy dla nauczycieli

Gość


Nasze ośrodki

Nasza oferta

Kursy dla nauczycieli


Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w polskiej edukacji wymusza na nas konieczność nieustannego dokształcania się. Gnieźnieńska Szkołą Wyższa Milenium, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze akademickiej, przygotowała dla swoich Słuchaczy atrakcyjną ofertę kursów doskonalących i kwalifikacyjnych.

 

substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież - nowość logopedyczne vademecum nauczyciela
cudaczki - papieraczki pierwsza pomoc przedmedyczna
dziecko dyslektyczne w klasach młodszych podstawowe ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem przedszkolnym
dziecko nadpobudliwe - metody ułatwiajace pracę zabawa w matematyce
zjawisko mobbingu w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia  
 seksualność dzieci i młodzieży - determinanty i zagrożenia - nowość!