Gość


Nasza oferta

Nasze budynki


 

GSW Milenium posiada własne budynki mieszczące się przy ul. Pstrowskiego 3a. Do dyspozycji studentów są m.in. sala wielofunkcyjna, dwie przestronne, nowoczesne multimedialne aule, laboratoria informatyczne, skomputeryzowana biblioteka i czytelnia oraz bufet.  

W pomieszczeniach zainstalowano sprzęt multimedialny oraz klimatyzację. Laboratoria informatyczne wyposażone są w samodzielne stanowiska komputerowe (komputery typu AIO - All In One), z pełnym oprogramowaniem oraz stałym dostępem do Internetu. Każdy student posiada osobiste konto w uczelnianej sieci informatycznej gwarantującej bezpieczeństwo pracy.

Znaczący wpływ na osiągane przez studentów wyniki ma również wyposażenie uczelnianej biblioteki (połączonej z czytelnią), zawierającej książki i czasopisma (prawie 7000) o tematyce dostosowanej do kierunków studiów, czyli z zakresu nauk humanistycznych, zarządzania, informatyki oraz Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że każdy zainteresowany może sprawdzić czy dana książka jest na stanie biblioteki w dowolnym miejscu i czasie korzystając z katalogu online.

Do dyspozycji studentów są także stanowiska komputerowe z katalogami: tytułowym, autorskim i przedmiotowym oraz ze stałym dostępem do Internetu.

GSW Milenium również bardzo duże znaczenie przywiązuje do nowoczesnej i skutecznej komunikacji ze studentami. W tym celu na terenie uczelni uruchomiono terminale komputerowe oraz bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu (GSW-PUBLIC-WiFi). Za ich pomocą studenci i kandydaci mogą nie tylko korzystać z Internetu, ale także wypełniać elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny czy uzyskać informacje o przebiegu studiów.

W najbliższym czasie będą kontynuowane prace adaptacyjne budynku Ba do celów naukowo-dydaktycznych

barek_400

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi

Partnerzy uczelni