Opłaty na studiach podyplomowych

Gość


Nasze ośrodki

Nasza oferta


Opłata wpisowego wynosi 50 zł.

 

  • Kwotę należy wpłacić na konto SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • jest zaliczana w poczet czesnego,
  • opłata wpisowego jest niezbędnym warunkiem złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów,
  • jeżeli opłata 50 zł zostanie uiszczona z własnych środków, a następnie wpłacająca osoba otrzyma refundację tej kwoty (np. z kuratorium, od samorządu, ze szkoły itd.), to zwracamy wpłacone wcześniej pieniądze.

Czesne

Specjalności nauczycielskie

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu             Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapetycznych i innych    
                   
Bibliotekoznastwo z informacją naukową     2800 zł       Diagnoza i terapia pedagogiczna   2900 zł
                   
Biologia w szkole     2900 zł       Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika   2900 zł
                   
Chemia w szkole     2900 zł       Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia   2950 zł
                   
Edukacja dla bezpieczeństwa     3300 zł       Logopedia   4000 zł
                   
Etyka     2800 zł       Pedagogika lecznicza   2800 zł
                   
Filozofia w szkole     3300 zł       Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną   2900 zł
                   
Fizyka w szkole     2900 zł       Pedagogika zabawy z rytmiką   2800 zł
                   
Geografia w szkole     3700 zł       Resocjalizacja i socjoterapia   3400 zł
                   
Historia w szkole     3700 zł       Surdopedagogika   2900 zł
                   
Informatyka z technologią informacyjną     3450 zł       Tyflopedagogika   2900 zł
                   
Język polski w szkole     4100 zł       Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   2800 zł
                   
Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej      2600 zł       Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu   2900 zł
                   
Matematyka w szkole     2950 zł        Kreatywna edukacja dzieci NOWOŚĆ    2500 zł
                   
Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej      2600 zł            
                   
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     3700 zł            
                   
Pedagogika sztuki - plastyka     2800 zł            
                   
Pedagogika sztuki - muzyka     2800 zł            
                   
Przedsiębiorczość     2800 zł            
                   
Przygotowanie pedagogiczne     2900 zł            
                   
Technika w szkole     2900 zł            
                   
Wiedza o społeczeństwie     2900 zł            
                   
Wychowanie do życia w rodzinie     2800 zł            
                   
Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     2600 zł            
                   
Wychowanie fizyczne w szkole     2950 zł            
                   
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna     3400 zł            
                   
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca     3700 zł            

 

Specjalności menedżerskie

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac         2950 zł
           
Zarządzanie w administracji publicznej         2950 zł
           
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw         2950 zł
           
Bezpieczeństwo i higiena pracy          2900 zł
           
Doradztwo zawodowe i coaching          3100 zł
           
Marketing marki w Internecie NOWOŚĆ         3900 zł

 

Czesne opłacane jest w dogodnych ratach, przez cały okres studiów.