Specjalności menedżerskie PIŁA

Gość


Nasza oferta


 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe organizacji, zmusza kadrę menedżerską do ciągłego aktualizowania wiedzy, doskonalenia umiejętności i nabywania nowych kompetencji w obszarze zarządzania. GSW Milenium wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, zaprojektowała ofertę menedżerskich studiów podyplomowych dla osób, które poza chęcią aktualizacji posiadanej wiedzy, zainteresowane są przede wszystkim zdobyciem praktycznych umiejętności i dołączeniem do biznesowej sieci relacji absolwentów naszej uczelni.

Profesjonalne scalenie wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem naszych wykładowców tworzy wysokiej jakości produkt edukacyjny, który cieszy się od 10 lat dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, często powracających po aktualną wiedzę i praktyczne rozwiązania problemów pojawiających się w codziennej pracy. Stały kontakt z kadrą dydaktyczną tworzy niepowtarzalny klimat studiowania, gwarantujący szybkie wdrażanie uzyskanej wiedzy w praktykę. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rektor, dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium

 

 


absolutorium_st.podyplomowe_1.02.09_036_400zdjcia_18.11.08_091_400zdjecie_abso_400
                                                                                                                 Galeria            


Specjalności menedżerskie:

 

 

 

Partnerzy uczelni