Szkolenia dla rad pedagogicznych

Gość


Nasze ośrodki

Nasza oferta

Szkolenia dla rad pedagogicznych


Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze akademickiej przygotowała atrakcyjną oferę szkoleń dla rad pedagogicznych:

organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 
bezpieczna szkoła - sytuacje kryzysowe
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
higiena i emisja głosu
tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych
w szkole
integrowanie i modelowanie zespołu klasowego
uczenie metodą projektu
jak stworzyć ciekawą prezentację multimedialną
w co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?
komunikacja interpersonalna
współczesne zniewolenia - stare i nowe uzależnienia
motywowanie uczniów do nauki
wypalenie zawodowe nauczyciela
pierwsza pomoc przedmedyczna
zachowania dysfunkcjonalne uczniów - diagnoza

 

Powyższa tematyka zajęć nie jest ostateczna. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i indywidualne zapotrzebowanie dotyczące szkoleń.