Gość


Nasza oferta

Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych w Pile


Warunki  przyjęcia:

  • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
  • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 50 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm) - dotyczy specjalności: wychowanie fizyczne z elementami tańca oraz  gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia. 

 

Termin składania dokumentów:

  • do 10 maja 2017 r. - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna

 

Punkt rekrutacyjny:

Piła, ulica Brzozowa 4  (Budynek Zespołu Szkół nr 1), 

64-920 Piła

tel. kom.: 530 765 750 

e-mail: marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

Partnerzy uczelni