Gość


Nasza oferta

Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych w Pile


Warunki  przyjęcia:

 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
 • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 50 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm) - dotyczy specjalności: wychowanie fizyczne z elementami tańca oraz  gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia. 

 

Termin składania dokumentów:

 • do 31.08. 2017 r. - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna
 • od 01.09.2017 r. - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

 

Punkt rekrutacyjny:

Piła, ulica Brzozowa 4  (Budynek Zespołu Szkół nr 1), 

64-920 Piła

tel. kom.: 530 765 750 

e-mail: marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

Partnerzy uczelni