Opłaty na studiach podyplomowych

Gość


Nasze ośrodki

Nasza oferta


Opłata wpisowego wynosi 50 zł.

 

  • Kwotę należy wpłacić na konto SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • jest zaliczana w poczet czesnego,
  • opłata wpisowego jest niezbędnym warunkiem złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów,
  • jeżeli opłata 50 zł zostanie uiszczona z własnych środków, a następnie wpłacająca osoba otrzyma refundację tej kwoty (np. z kuratorium, od samorządu, ze szkoły itd.), to zwracamy wpłacone wcześniej pieniądze.
 
 

Czesne

Specjalności nauczycielskie

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu                                         Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapetycznych   Posiadam przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej *   Nie posiadam przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej**
                       
Bibliotekoznastwo z informacją naukową     3500 zł       Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika   3600 zł   4000 zł
                       
Biologia w szkole     3500 zł       Edukacja włączająca    3500 zł   3500 zł
                       
Chemia w szkole     3500 zł       Logopedia   4600 zł   4600 zł
                       
Edukacja dla bezpieczeństwa     3500 zł       Pedagogika korekcyjna   3600 zł   4000 zł
                       
              Pedagogika lecznicza   3600 zł   4000 zł
                       
Etyka     3500 zł       Resocjalizacja i socjoterapia   3600 zł   4000 zł
                       
Filozofia w szkole     3500 zł       Surdopedagogika   3600 zł   4000 zł
                       
Fizyka w szkole     3500 zł       Tyflopedagogika   3600 zł   4000 zł
                       
Geografia w szkole     3500 zł       Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   3600 zł   4000 zł
                       
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia     3500 zł       Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu   3600 zł   4000 zł
                       
Historia w szkole     3500 zł       Pozostałe specjalności
       
                       
Informatyka z technologią informacyjną     3500 zł       Kreatywna edukacja dzieci   3000 zł   3000 zł
                       
Język polski w szkole     4100 zł       Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną   3500 zł   3500 zł
                       
Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej      3000 zł       Pedagogika zabawy z rytmiką   3000 zł   3000 zł
                       
Matematyka w szkole     3500 zł                
                       
Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej      3000 zł                
                       
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     4100 zł                
                       
Pedagogika sztuki - plastyka     3500 zł                
                       
Pedagogika sztuki - muzyka     3500 zł                
                       
Przedsiębiorczość     3500 zł                
                       
Przygotowanie pedagogiczne     3500 zł                
                       
Technika w szkole     3500 zł                
                       
Wiedza o społeczeństwie     3500 zł                
                       
Wychowanie do życia w rodzinie     3500 zł                
                       
Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     3000 zł                
                       
Wychowanie fizyczne w szkole     3500 zł                

**  Studia dla osób, które POSIADAJĄ kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a NIE POSIADAJĄ przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Studia dla osób, które POSIADAJĄ przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

 

 

Specjalności menedżerskie

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac     3500 zł
       
Zarządzanie w administracji publicznej     3500 zł
       
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw     3500 zł
       
Bezpieczeństwo i higiena pracy      3500 zł
       
Doradztwo zawodowe i coaching      3500 zł
       
Marketing marki w Internecie     3900 zł

 

Czesne opłacane jest w dogodnych ratach, przez cały okres studiów.