Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych w Pile

Gość
Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.


Warunki przyjęcia:

• ukończenie studiów wyższych (drugiego lub pierwszego stopnia),
• złożenie wymaganych dokumentów (wymienionych poniżej) w wyznaczonym terminie.


Wymagane dokumenty:

• wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
• dyplom ukończenia studiów wyższych (poświadczone),
• zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie),
• zaświadczenie od foniatry (specjalnośc logopedia)
• 1 zdjęcie (35 x 45 mm, przy niektórych specjalnościach)
• dowod wpłaty 200 zł (przedpłata gwarancyjna, zaliczana w poczet czesnego).
   Tego rodzaju przedpłatę należy uiścić na konto: Santander (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, Nr 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać drogą e-mailową (skany) na adres maria.wysocka@milenium.edu.pl lub joanna.cieslak@milenium.edu.plTerminy składania dokumentów:


 Punkt rekrutacyjny:

Gniezno, ulica Cieszkowskiego 17 (ZSP nr 2, pokój 208), 

tel.: 61 428 26 27  

kom.: 690 942 988

e-mail: podyplomowe@milenium.edu.pl
e-mail: maria.wysocka@milenium.edu.pl
e-mail: joanna.cieslak@milenium.edu.pl

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

pila@milenium.edu.pl