Szkolenia dla rad pedagogicznych

Gość


Nasze ośrodki

Szkolenia dla rad pedagogicznych


Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze akademickiej przygotowała atrakcyjną oferę szkoleń dla rad pedagogicznych:

organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 
bezpieczna szkoła - sytuacje kryzysowe
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
higiena i emisja głosu
tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych
w szkole
integrowanie i modelowanie zespołu klasowego
uczenie metodą projektu
jak stworzyć ciekawą prezentację multimedialną
w co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?
komunikacja interpersonalna
współczesne zniewolenia - stare i nowe uzależnienia
motywowanie uczniów do nauki
wypalenie zawodowe nauczyciela
pierwsza pomoc przedmedyczna
zachowania dysfunkcjonalne uczniów - diagnoza

 

Powyższa tematyka zajęć nie jest ostateczna. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i indywidualne zapotrzebowanie dotyczące szkoleń.